Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu popularyzatorskim "Przygoda z Chemią" w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie na podstawie art. 13 RODO*

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD UW można się kontaktować wysyłając mail na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na stronie wydarzenia i udziału w wydarzeniu popularyzatorskim "Przygoda z Chemią" w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: przygodazchemia@chem.uw.edu.pl.

4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas trwania rezerwacji i wydarzenia, a konto na stronie fn.chem.edu.pl do czasu likwidacji.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli założyć i używać konta na stronie fn.chem.uw.edu.pl, a także wziąć udziału w zajęciach wymagających wcześniejszej rezerwacji.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)